อย่าลืมดูแลหู สนับสนุนโดยเครื่องช่วยฟัง

หูทำหน้าที่ดักคลื่นเสียง ซึ่งหูถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทการได้ยิน เราใช้หูในการรับเสียง ฟังเสียง มีหูเพื่อรับเสียงเข้ามาและสื่อสารออกไป หูจะทำการแยกคลื่นเสียงได้ช่วยในการทรงตัวของมนุษย์ด้วย หูของคนมีอยู่สามส่วนนั้นก็คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน เสียงทุกอย่างจะผ่านเข้าไปในหู ผ่านเส้นประสาททำให้เราได้ยินเสียง

คนมักจะลืมใส่ใจว่าหูเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ไม่ควรละเลย จึงต้องมีการรณรงค์ให้คนตระหนักถึงความสำคัญของหูให้มากขึ้น เพราะถ้าหูเราไม่ได้ยินหรือเกิดปัญหาเราก็จะใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้น ปัจจุบันนี้พบว่ามีคนที่มีปัญหาทางหูเยอะมาก จำนวนคนไทยที่มีปัญหาทางหูก็เยอะเช่นกัน แล้วก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นกับวัยทำงานจะมีแนวโน้มที่ประสาทหูจะเสื่อมมากขึ้น

คือในอนาคตจะมีคนเป็นโรคหูตึงและหูหนวกมากขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าสาเหตุทันจะเกิดจากสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้หูของเราไม่ได้ยินก็คงไม่มีใครอยากเจอสถานการณ์นั้นใช่ไหม จึงควรป้องกันและดูแลหูเราให้ยังมีสภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่เสมอ บางครั้งอาการหูหนวกก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์หรือการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นได้ บางครั้งก็เกิดจากจนมีผลกระทบถึงหู

บางครั้งก็ประสาทหูเสื่อม ซึ่งที่หูเสื่อมไวก็อาจจะเป็นเพราะมีผลจากการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ เช่น อยู่กับเสียงที่ดังตลอดเวลา ใส่หูฟังแล้วเป็นเพลงเสียงดัง ถ้าคุณกำลังทำแบบนี้อยู่บ่อยๆ บอกเลยว่าให้เลิกทำซะเพราะคุณอาจจะกลายเป็นคนหูหนวกก็ได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังหรือถ้าหลีกเหลี่ยงไม่ได้ก็ควรหาอะไรปิดหูเพื่อไม่ให้หูได้รับเสียงดังแบบเต็มที่เกินไป ถ้าป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ก็ควรทำจะเป็นการดีต่อหูมาก

 

สนับสนุนโดย เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการได้ยิน เครื่องช่วยฟังถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ในหลายประเทศและควบคุมโดยกฎระเบียบต่าง ๆ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเช่น PSAPs หรือระบบเสริมแรงแบบธรรมดาอื่น ๆ ไม่สามารถขายเป็น “เครื่องช่วยฟัง” ได้

ความแตกต่างระหว่าง PSAP และเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงส่วนบุคคล (PSAP แบบย่อ) จัดโดย FDA เป็น “อุปกรณ์ขยายเสียงส่วนบุคคล” อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการสูญเสียการได้ยิน ไม่เหมือนกับเครื่องช่วยฟัง (ซึ่ง FDA จัดเป็นอุปกรณ์เพื่อชดเชยการสูญเสียการได้ยิน  การใช้ PSAP ไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ อุปกรณ์ดังกล่าวใช้โดยนักล่านักธรรมชาตินิยม (สำหรับการสังเกตเสียงสัตว์หรือนก) คนธรรมดา (เช่นเพื่อเพิ่มระดับเสียงของทีวีในห้องที่เงียบสงบ) ฯลฯ รูปแบบของ PSAP แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านราคาและการใช้งาน อุปกรณ์บางอย่างเพียงขยายเสียง อื่น ๆ มีไมโครโฟนทิศทางควอไลเซอร์เพื่อปรับสัญญาณเสียงและกรองเสียง

เครื่องช่วยฟังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียการได้ยินได้อย่างแท้จริง แต่มันเป็นอุปรณ์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงเสียงได้มากขึ้น

เครื่องช่วยฟังที่ทันสมัยต้องมีการกำหนดค่าเพื่อให้เหมาะกับการสูญเสียการได้ยินลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตของผู้สวมใส่ กระบวนการนี้เรียกว่า “เหมาะสม” และดำเนินการโดยนัก audiologists จำนวนเครื่องช่วยฟังที่ได้รับประโยชน์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์ที่เหมาะสม

บริการให้คำปรึกษา

ก่อนที่จะตัดสินว่าสมควรใช้ เครื่องช่วยฟังหรือไม่นั้นต้องตรวจวัดระดับการได้ยินและหาสาเหตุของการได้ยินเสื่อมก่อน เพื่อที่จะได้รักษาควบคู่ไปด้วยกัน

มีหลายวิธีในการประเมินว่าเครื่องช่วยฟังชดเชยความสูญเสียการได้ยินได้ดีเพียงใด หนึ่งวิธีคือ audiometry ซึ่งวัดระดับการได้ยินของบุคคลในสภาพห้องปฏิบัติการ เกณฑ์การได้ยินสำหรับเสียงและความเข้มต่างๆจะวัดได้ในหลายเงื่อนไข แม้ว่าการทดสอบทาง audiometric อาจพยายามเลียนแบบสภาวะโลกแห่งความเป็นจริงประสบการณ์ของผู้ป่วยทุกวันอาจแตกต่างกัน วิธีการอีกทางหนึ่งคือการประเมินตนเองด้วยตนเองซึ่งผู้ป่วยรายงานประสบการณ์ของตนกับเครื่องช่วยฟัง

 

วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการประเมินการปรับตัวที่ถูกต้องของเครื่องช่วยฟังคือการวัดหูจริง การวัดความยาวของหูที่แท้จริง (หรือการวัดไมโครโฟนแบบโพรบ) เป็นการประเมินลักษณะการขยายเครื่องช่วยฟังใกล้กับกระบอกหูโดยใช้ไมโครซิงโครนัส