อัตราการติดเชื้อเอดส์

อัตราการติดเชื้อเอดส์ในสมัยนี้มีข่องข้างเยอะ

ในปัจจุบันถ้ามีคนติดเชื้อเอชไอวีและการรับยาต้านเชื้อไวรัสตลอดชีวิตภายใต้การดูแลก็ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชีวิตได้

แต่องค์การอนามัยโลกบอกว่าในขณะนี้มีผู้ใหญ่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเด็กประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับยาต้านไวรัส

โดยแอฟริกาที่เป็นพื้นที่มีปัญหาโรคเอดส์รุนแรงที่สุดในโลก นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังบอกอีกว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกมาจากแอฟริกามากถึงสองในสามของผู้ติดเชื้อเลยก็ว่าได้

แต่แนวโน้มโดยรวมทั่วโลกพบการติดเชื้อเอดส์ลดลงมาเรื่อยๆ ได้เกือบยี่สิบปีแล้ว การติดเชื้อของผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ลดลงถึงหนึ่งในสามของกลุ่มชายรักชายในลอนดอนเลยทีเดียว เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และพบการติดเชื้อลดต่ำลงอย่างชัดเจน

ในคลินิกสุขภาพทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลอนดอนทั้งห้าแห่ง พบว่า ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา มีการติดเชื้อเอดส์ลดต่ำลงเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มของชายรักชาย และก็เชื่อว่าปัจจัยที่มีส่วนทำให้การติดเชื้อลดลงคือโครงการยาป้องกันชนิดใหม่

เป็นยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ คุณอย่าสับสนกับยาฉุกเฉินกับยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อ เพราะมันต่างกัน ถ้าเปรียบยาฉุกเฉินก็คงจะเป็นเหมือนยาคุมกำเนิดที่กินหลังจากมีเพศสัมพันธ์

แต่ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อก็จะเปรียบเหมือนกับยาคุมกำเนิดที่ต้องกินประจำทุกวัน ซึ่งในตอนนี้ผู้ที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงๆ ก็กำลังนิยมกินยาตัวใหม่นี้อยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการมียาป้องกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะรอดจากการติดเชื้อมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันต้องขึ้นอยู่กับการเลือกปฏิบัติของคุณด้วยว่าคุณพาตัวเองไปเสี่ยงมากแค่ไหน และเราสามารถเลือก ซื้อ ชุดตรวจ hiv มาตรวจเพื่อป้องกันได้