ความรู้คู่กับเครื่องช่วยฟัง

ความรู้คู่กับเครื่องช่วยฟังอุปกรณ์กระตุ้นเสียงและระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยลดอาการหูอื้อ

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมามากมายเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อ โดยมีการฝึกสมองเพื่อให้ตอบสนองต่อเสียงจริงที่มีอยู่รอบตัว มันจะเป็นการกระตุ้นสัมผัสประสาทที่ใช้ขั้วไฟฟ้านำมาแนบกับผิว มันจะทำให้เกิดการแทรกซึมเสียงเข้าไปในประสาท ช่วยให้อาการหูอื้อดีขึ้น เพราะมันเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวได้

มันสามารถแยกแยะเซลล์ประสาทได้และมันจะไม่ส่งสัญญาณรบกวนกันและกันในทันทีทันใด ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสเดียว โดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ทดลอง

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบประสาทในสมองได้เป็นอย่างดี การใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานเพื่อช่วยคนหูอื้อถือเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ดังนั้นเมื่อการทดลองได้ผลดีใครก็ตามที่มีอาการหูอื้อก็ให้รีบไปรักษาหรือเข้ารับการทดลองนี้ ด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ถึงเรื่องความปลอดภัย

เพราะมันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยเก่าที่ยังไมมีความทันสมัย แต่อีกอย่างที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะถ้าเทคโนโลยีดีและได้ผลจริง ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงขึ้นด้วย แต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่ดีราคาเอื้อมถึงได้ก็ยิ่งส่งผลดี

คนหูอื้อก็จะน้อยลง ปัญหาเรื่องการสื่อสารก็จะน้อยลงตามไปด้วย และยิ่งถ้ามีการพัฒนาที่มากขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยรัฐยิ่งต้องให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ

เพราะเมื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้ารับการรักษาได้ ยิ่งมีผลดีต่อสุขภาพประชาชนด้วย มันก็เหมือนกับการซื้อเครื่องช่วยฟังตามอินเตอร์เน็ตมาใช้เอง มันก็ต้องเลือกเว็บหรือร้านที่น่าเชื้อถือ เพราะโรงพยาบาลบางแห่งก็ต้องซื้ออุปกรณ์จากเอกชนมาใช้ แต่ความน่าเชื้อถืออาจจะดูดีขึ้นกว่าตอนอยู่กับเอกชน