เสาเข็มเจาะที่ใช้ในการก่อสร้าง

เสาเข็มเจาะที่ใช้ในการก่อสร้าง

เสาเข็มเจาะ ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย จะสร้างใหม่ หรือต่อเติม อาคารสำนักงานออฟฟิศ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าท์ ทาวน์โฮม โครงการบ้านจัดสรร ต่างๆ ต่างนิยมเลือกใช้งานเสาเข็มเจาะ เพราะตอบโจทย์ ในข้อที่ว่า เสียงจากการทำงานไม่รบกวนมากนักและสร้างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านใกล้เรือนเคียง มีน้อย กว่าการเลือกใช้เสาเข็มตอก เพราะบางโครงการตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ผู้คนอาศัยอยู่เยอะ ในบ้านเรา จะมี เสาเข็มอยู่ 2 ระบบ คือ เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dry process และเสาเข็มเจาะระบบเปียก Wet process

ความหมายของเสาเข็ม

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง หมายถึง การทำเสาเข็มเจาะ โดยไม่ใช้สารหรือของเหลวใดๆ เข้าช่วยในการเจาะดิน นั่นคือไม่ต้องใช้สารละลายเบนโทไนต์หรือโพลิเมอร์มาใส่ในหลุมเจาะนั่นเอง ขณะขุดเจาะดินนั้น การป้องกันการพังทลายของดินขอบผนังรูเจาะในการทำเสาเข็มระบบแห้งจะใช้ปลอกเหล็กเป็นตัวป้องกันดินชั่วคราว casing และจะถอนขึ้นเมื่อเทคอนกรีตเสาเข็มแล้วเสร็จ เสาเข็มเจาะระบบเปียก หมายถึง การทำเสาเข็มเจาะ จะใช้ปลอกเหล็กป้องกันดินพังทลายในช่วงบน และใช้สารละลายเบนโทไนท์ หรือสารผสมโพลิเมอร์ช่วยป้องกันดินพังทลายในช่วงขุดเจาะดินลึกลงไปมาก ๆ และผ่านชั้นทราย เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dry process ที่ใช้กันในปัจจุบันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 35, 40, 50 และ 60 เซนติเมตร มีความลึกประมาณ 18 – 24 เมตร และแต่ลักษณะชั้นดินของแต่ละพื้นที่ แต่ทั้งนี้ปลายเสาเข็มต้องเป็นดินเหนียว ส่วนเสาเข็มเจาะระบบเปียก Wet process ที่ใช้กันในปัจจุบันมีขนาด 60, 80, 100, 120 และ 150 เซนติเมตร ความลึกปลายเสาเข็มระหว่าง 30 – 60 เมตร และอาจถึง 80 เมตร

 

 

 

เครดิจ tua635.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*