การปลูกกล้วยไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกกล้วยไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกกล้วยไม้ นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี มีต้นทุนในการลงทุนต่ำ เมื่อลงทุนครั้งแรกก็สามารถจะต่อยอดไปได้หลากหลายทาง สามารถเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆและค่อยพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆ ทั้งนี้การปลูกกล้วยไม้ก็จะมีวิธีการและขั้นตอนการปลูกที่ไม่ได้ยากมากนัก แต่ก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถดูแลกล้วยไม้ให้ได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
เกษตรพอเพียง

วิธีการปลูกกล้วยไม้ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง ถือว่าเป็นปัจจัยและสิ่งสำคัญที่จะช่วยบังคับและทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดี ถ้าหากปลูกด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมกล้วยไม้ก็จะไม่สามารถเติบโตและงอกงามได้เท่าที่ต้องการ เพราะฉะนั้นผู้ปลูกกล้วยไม้จะต้องศึกษาลักษณะของกล้วยไม้แต่ละชนิด ความต้องการของกล้วยไม้ ภาชนะในการปลูกที่เหมาะสมรวมไปถึงวิธีการดูแลรักษา ด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้

หลักการปลูกกล้วยไม้

1สำหรับวิธีการปลูกกล้วยไม้ คุณจะต้องศึกษาลักษณะของการปลูกอย่างละเอียด ทั้งเรื่องของดิน เครื่องปลูก อุปกรณ์ ภาชนะ ที่เหมาะสมกับสายพันธุ์
2.บริเวณในการปลูกกล้วยไม้นั้นจะต้องได้รับแสงที่พอดี ไม่อยู่ในร่มมากจนเกินไป และไม่ตั้งอยู่ในกลางแดดมากจนเกินไป
3.ศึกษาเรื่องน้ำในการปลูกกล้วยไม้ให้ละเอียด ไม่ควรรดน้ำมากจนเกินไป และไม่ควรที่จะไม่ใส่ใจหรือรดน้ำเลย สำหรับการน้ำที่จะช่วยทำให้กล้วยไม้งอกงามดีนั้น ควรจะเป็นน้ำที่ผ่านการพักอยู่ในบ่อกักมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 คืน
4.หมั่นดูแลตรวจสอบเรื่องปุ๋ยและโรคของกล้วยไม้อยู่เสมอ ถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติหรือมีโรคแทรกแซงควรแยกออกจากต้นอื่น

สำหรับฤดูการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นั้นจะเริ่มที่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม ไปจนถึงมิถุนายน ผู้ที่กำลังสนใจเลี้ยงกล้วยไม้ ควรศึกษารายละเอียดต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ หนังสือ รวมไปถึงทดลองทำด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสบการณ์และวิธีการรับมือที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การที่กล้วยไม้จะสวยและเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากความใส่ใจและความขยันในการดูแลรักษากล้วยไม้ พร้อมทั้งพัฒนาอยู่เสมอ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถต่อยอดและสร้างรายได้กับกล้วยไม้แสนสวยที่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่จะเป็นทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้อย่างดีแน่นอน
เศรษฐกิจพอเพียง

จะเห็นว่าการปลูกกล้วยไม้นั้นไม่ยาก เป็นพืชที่ปลูกง่าย แต่ดูแลง่าย เติบโตได้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย ยิ่งหากได้การออกแบบพื้นที่ดีๆ ตามแนวทางเกษตรพอเพียง 30:30:30:10 จะยิ่งช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกล้วยถือเป็นพืชระยะกลาง ปลูกด้วยขนาดพื้นที่ 30% ของพื้นที่ เพียงเท่านี้เราก็จะมีผลผลิตที่สามารถตัดฟัน ส่งขายได้ อย่างน้อย ปีละ 2 รอบ ด้วยราคาที่ดี เนื่องจากปัจจุบันต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ได้เข้ามากว้านซื้อกล้วยไม้จากประเทศไทย เป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*